Sprawdź swoją wiedzę

Quiz antydopingowy

Dieta i suplementacja

Odżywki i suplementy

Dla większości sportowców stosowanie odżywek jest ważnym, często wręcz magicznym czynnikiem prowadzącym do sukcesu sportowego. Tymczasem naukowcy są sceptyczni co do prostej zależności między przyjmowaniem odżywek, a wydolnością fizyczną. Zwracają uwagę, że wydolność fizyczna sportowca jest wypadkową wielu czynników, między innymi: talentu, treningu, sprzętu sportowego, diety oraz predyspozycji psychicznych zawodnika. Podkreślają także, że wiele suplementów wykazuje u sportowców co najwyżej „efekt placebo”.

Odżywki i suplementy
Podnieś swoją wiedzę

E-learning

Znajdź nas na:
https://niedladopingu.pl/wp-content/themes/niedladopingu